Bon Odori Izakaya

“Bon Odori Izakaya”(Traditional Japanese folkloric Dance experience and activity in a traditional Japanese tavern) for tourists visiting Japan and Japanese people alike!

Japan Bon Odori Association and SuperMatsuri LLC are engaged in the creation of a new Cultural Experience Activity. We wanted to give tourists the opportunity to experience this lovely, authentic, unique Japanese culture. Our main purpose is the Promotion of Bon Odori (Traditional Japanese Folkloric Dance) to the world and also a cultural exchange opportunity for Japanese youth.

Bon Odori is a Japanese traditional folkloric dance. Bon Odori, which has a history of approximately 1,000 years. Actually, this Folkloric dance is for worshiping ancestors in the “Bon (盆) season” (July-August) derived from Buddhism, and there are more than 1,000 different types of dance nationwide in Japan.

Usually, people dance in traditional Japanese costumes such as “Yukata.”
“Bon Odori” has similar songs, and identical choreographies, so your mood can be effortlessly uplifting. Also, it is easier to create a sense of unity and communication by dancing in a circle or forming a procession with everyone. Bon Odori can be freely attended and experienced by young and old people.

Bon Odori Izakaya Mc is Mesut DOGAN.
Founder of SuperMatsuri LLC (cultural festival tourism company) and a Board member of Japan Bon Odori Association.

Bon Odori Izakaya dancer group is BONJO.
Female Bon dance Idol / Artist group.
Working on the theme of “Attractive Bon Odori Festivals” with DJs and LIVE bands.

Bon Odori Izakaya Teacher is Ageha Bijou.

Instructor at The Japan Folk Music Association, Instructor at Japan Folk Dance & Modern Performing Dance Association.Founder at Japan Folk Dance School of Ageha Ecole, Adviser at Japan Bon Dance Association. He has been active in COMMERCIALS, TV appearances, choreography coaching, and many other fields. Established the Japan folk dance “Ageha Ecole” (http://ageharyu.com/), which also teaches people as one the Bon Dance in Japan.

Please check the links for more information and booking http://www.supermatsuri.com.

Le “Bon Odori Izakaya” (Pratique de la danse japonaise traditionnelle et folklorique dans une taverne japonaise traditionnelle) s’adresse aussi bien aux touristes qu’aux japonais!

Les associations Japan Bon Odori Association et SuperMatsuri LLC sont engagées dans la création d’activités culturelles. Nous avons voulu donner aux touristes l’opportunité de s’essayer à la culture japonaise. Notre objectif principal est la promotion du Bon Odori (Danse Japonaise traditionnelle et folklorique) à travers le monde et dans le but de favoriser les échanges culturels auprès de la jeunesse japonaise.

Bon Odori a environ 1 000 ans et est en réalité une prière adressée aux ancêtres lors de la saison du Bon (Juillet-Aout), pratique dérivée du bouddhisme et qui se pratique par le biais de 1 000 types de danses à travers le Japon. Les danseurs sont vêtus de costumes traditionnels rappelant le “Yukata”.

Le Maestro de Bon Odori Izakaya est Mesut DOGAN
Fondateur de SuperMatsuri LLC et membre de la Japan Bon Odori Association.

La troupe de danseurs de Bon Odori Izakaya est BONJO
Idole féminine de la danse Bon/Groupe artistique
Investie dans les Festivals Attractifs Bon Odori avec des DJs et des groupes LIVE.

L’enseignant de Bon Odori Izakaya est Ageha Bijou
Instructeur a la The Japan Folk Music Association et à la Japan Folk Dance & Modern Performing Dance Association. Fondateur de l’Ageha Ecole (http://ageharyu.com/) au sein de la Japan Folk Dance School, Conseiller à la Japan Bon Dance Association. Il a été présent dans les publicités, les apparitions télévisuelles, en tant que chorégraphe, et dans bien d’autres domaines http://www.supermatsuri.com.

¡“Bon Odori Izakaya”, una experiencia de baile tradicional japonés en una taberna tradicional japonesa, tanto para los turistas que visitan Japón como para los propios japoneses! La Asociación Bon Odori de Japón y SuperMatsuri LLC han colaborado en la creación de una nueva Experiencia Cultural. Queríamos dar a los turistas la oportunidad de vivir esta maravillosa tradición que es auténtica y única en el mundo. Nuestro propósito fundamental es la promoción del Bon Odori (Danza Folclórica Tradicional Japonesa) en el mundo y, a la vez, proporcionar la oportunidad a la juventud japonesa para que participe en un intercambio cultural.

Bon Odori es la danza folclórica tradicional japonesa y tiene una historia de aproximadamente 1000 años.
De hecho, esta danza folclórica tiene por objeto venerar a los antepasados en la “época del Bon (盆)” (julio-agosto) que tiene sus raíces en el budismo, y hay más de 1000 tipos diferentes de danza en todo Japón.

Normalmente, la gente bailaba vestida con sus trajes típicos tradicionales como por ejemplo la “Yukata.”
En el “Bon Odori” las canciones son similares, y las coreografías son prácticamente idénticas, así que es muy fácil animarse. Además, así es más sencillo crear un sentimiento de unidad y comunicación bailando en un círculo o formando una procesión en la que participen todos. En el Bon Odori pueden participar tanto los más jóvenes como los más ancianos. También pueden hacerlo los visitantes extranjeros.

El maestro de ceremonias de Bon Odori Izakaya es Mesut DOGAN.
Fundador de SuperMatsuri LLC (compañía de turismo de festivales culturales) y miembro de la junta directiva de la Asociación de Bon Odori de Japón.

BONJO es un grupo de bailarines del Bon Odori Izakaya.
Bailarina Idol Bon / artista del grupo.
Trabaja en el tema “Festivales Atractivos Bon Odori” con DJs y bandas en directo.

Ageha Bijou es un profesor del Bon Odori Izakaya.
Instructor en la Asociación de Música Folk Japonesa. Instructor en la Asociación de Danza Moderna y de Danza Folk Japonesa.
Fundador de la Escuela de Danza Folk de Ageha Ecole. Consejero en la Asociación de Danza Bon de Japón. Ha participado en ANUNCIOS, intervenciones televisivas, coaching de coreografías y en muchos otros campos.
Creó la danza tradicional de “Ageha Ecole” (http://ageharyu.com/), que también enseña a la gente como una de las danzas Bon Dance de Japón.

Por favor, visitad estos enlaces para más información y reservas http://www.supermatsuri.com.

A „Bon Odori Izakaya” (Tradicionális Japán népi tánc, ami egy tradicionális Japán fogadóban történik) Turistáknak és az oda tévedőknek is egyaránt ajánlott szórakozásnak.

A Japán Bon Odori Egyesület és a Super Matsuri LLC új kulturális tevékenységek létrehozásával foglalkozik. Azt akartuk, hogy a turistáknak legyen lehetőségük megismerni ezt a szép, hiteles, egyedülálló Japán kultúrát. Fő célunk a Bon Odori (hagyományos Japán folklór tánc) népszerűsítése a világ felé, Valamint kulturális csereprogram a japán fiatalok részére.

A Bon Odori egy Japán hagyományos folklór tánc. Bon Odori, amely körülbelül 1000 éves történelemmel rendelkezik.
Valójában ez a folklór tánc az ősiek imádatára szolgál, ami a buddhizmusból származó „Bon (盆) szezon” (Július-Augusztus). Japánban országos szinten több mint 1000 féle különböző típusú tánc van.

Általában az emberek hagyományos Japán jelmezekben táncolnak, mint például a „Yukata”.
A „Bon Odori” hasonló dalokkal és azonos koreográfiákkal rendelkezik, így az egész hangulata könnyedén felemelhető. Továbbá érdemes egy kört alkotni mindenkivel, ezáltal jobban érezhetőbbé válik az egység illetve a kommunikáció. A Bon Odori -n szabadon részt vehet bárki, legyen akár a fiatal vagy idős az illető.

A Bon Odori Izakaya ceremónia mestere Mesut DOGAN.
Alapítója a SuperMatsuri -nak (kulturális fesztivál turisztikai cég) és testületi tagja a Japán Bon Odori Egyesületnek.

A Bon Odori Izakaya tánccsoport a BONJO.
Női Bon tánc idol / művészcsoport.
Dolgoznak az „Attraktív Bon Odori Fesztiválok”-on, DJ és élő előadókkal.

A Bon Odori Izakaya Tanár Ageha Bijou.
Oktató a Japán Folklór Zene egyesületnél, a Japán Folklór Tánc & Modern Előadói Tánc egyesületnél. Alapítója a Japán Ageha Ecole népi tánciskolának és tanácsadója a Japán Bon Táncegyesületnek. Aktívan foglalkozik kereskedelmi és televíziós megjelenésekkel.
Megalapította az „Ageha Ecole” Japán néptáncot (http://ageharyu.com/), amely tanítja a Bon táncot is Japán területén.

További információ és foglalásért kövesd a linket http://www.supermatsuri.com.

“Бон одори изакая” (участие в традиционных японских танцах и посещение традиционной японской таверны) предлагается всем туристам, посещающим Японию, и самим японцам тоже!

Японская ассоциация Бон Одори и SuperMatsuri LLC вовлечены в создание нового японского культурного опыта. Мы хотим дать туристам возможность испытать на себе уникальную и особенную японскую культуру. Нашей главной целью является продвижение Бон Одори (традиционного японского народного танца) по всему миру и культурный обмен, связанный с этим для японской молодежи.

Бон Одори – это традиционный японский народный танец, история которого насчитывает более тысячи лет.
Этот танец олицетворял собой поклонение предкам в сезон Бон (盆), в июле-августе. Он был взят из буддизма, и сейчас насчитывается около тысячи разновидностей этого танца по всей Японии.

Обычно, люди исполняют этот танец в традиционных японских одеждах “юката”. Музыка для Бон Одори повсюду одна и та же, как и танцевальные движения, поэтому вовлекаясь в исполнение танца, вы легко поднимите себе настроение ! Атмосфера Бон Одори создает атмосферу единения и взаимосвязи между людьми, за счет танцев в общем хороводе или формирования процессии с другими участниками. Эти уличные танцы свободны для посещения как молодыми, так и пожилыми людьми.

Ведущий церемонии Бон Одори Изакая – Месут ДОГАН.
Он является основателем SuperMatsuri LLC (туристической компании по проведению фестивалей культуры) и членом совета Японской ассоциации Бон Одори.

Bon Odori Izakaya (Attiva esperienza di danza in una taverna tradizionale giapponese) per i turisti che visitano il Giappone e per gli stessi giapponesi!

L’associazione Bon Odori del Giappone e SuperMatsuri LLC si dedicano alla creazione dell’attività di esperienza culturale. Vogliamo dare l’opportunità di vivere questa meravigliosa, autentica, unica e meravigliosa esperienza giapponese. Il nostro scopo principale è la promozione di Bon Odori (Danza folklorica giapponese tradizionale) nel mondo e anche un’opportunità di scambio culturale per i giovani giapponesi.

Bon Odori è una danza folklorica tradizionale giapponese. Bon Odori, che ha una storia di circa 1.000 anni.

Effettivamente questa danza folklorica è usata per venerare gli antenati nella “stagione Bon (盆)” (luglio-agosto) e ha origini buddiste. Esistono più di 1.000 differenti tipi di danza in tutto il Giappone.

Di solito i danzatori indossano i costumi tradizionali giapponesi come “Yukata.”
I “Bon Odori” hanno canzoni simili, una coreografia praticamente identica, quindi facilmente il potrai animare il tuo spirito. Inoltre, è più facile creare un senso di unità e di comunicazione danzando in circolo o formando tutti insieme un corteo. Giovani e anziani possono partecipare nel Bon Odori, così come anche gli stranieri.

Il maestro di cerimonia Bon Odori Izakaya è Mesut DOGAN.
Fondatore di of SuperMatsuri LLC (compagnia turistica del festival culturale) e membro del consiglio dell’Associazione di Bon Odori Association del Giappone.

Il gruppo di danzatori Bon Odori Izakaya è BONJO.
L’Idol danzatrice di Bon / Gruppo di artista.
Lavora sul tema di “Attractive Bon Odori Festivals”con i DJ e gruppi LIVE.

L’insegnante Bon Odori Izakaya è Ageha Bijou.
Insegnate nell’Associazione di musica tradizionale del Giappone,
Insegnante nell’Associazione di danza moderna e folklorica del Giappone.
Fondatore nella Scuola di danza folklorica del Giappone di Ageha Ecole,
Consigliere nell’Associazione di danza Bon del Giappone. Ha partecipato in pubblicità, apparizioni televisive, formazione di coreografia e molti altri campi.
Ha creato la danza tradizionale del Giappone di “Ageha Ecole” (http://ageharyu.com/), in cui è anche insegna alle persone come una delle danze Bon Dance in Giappone.

Per favore, visita i link per maggiori informazioni e per prenotazioni http://www.supermatsuri.com.

Translated from English version by Luigi Carletti – LCtraduzione for more visit www.proz.com/profile/93331

About The Author
- Serial Entrepreneur, 2008 Power50 Award Winner, I am now dedicating my time and energy in promoting a country that has been mine since 2002 : JAPAN!